Odensehuis Leo toegelaten tot Landelijk Platform Odensehuizen

Het Landelijk Platform Odensehuizen is sinds juni 2016 het samenwerkingsverband van de Odensehuizen in Nederland.

Het platform heeft als doel:

  • het ondersteunen van de ontwikkeling van de bestaande Odensehuizen;
  • het stimuleren, adviseren en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor 
Odensehuizen alsmede het behartigen van de belangen van Odensehuizen;
  • het geven van bekendheid aan de doelstellingen, werkwijze en gedachtengoed 
van de Odensehuizen;
  • het bevorderen van onderzoek om de effectiviteit en het belang van de 
Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten zichtbaar te maken;

Het platform doet dit onder andere door:

  • organisatie van netwerk- en themabijeenkomsten;
  • het vertegenwoordigen van de Odensehuizen in landelijke netwerken en gremia;
  • het verrichten van activiteiten op het gebied van Public Relations;
  • fondswerving ten behoeve van de activiteiten van de stichting;
  • gebruik te maken van de ervaringen van de leden door de onderlinge uitwisseling hiervan;

Meer informatie over het platform: www.odensehuizen.nl

Contact ons

Telefoon: 071 707 42 27
Email: info@odensehuisleo.nl

direct contact

Meedoen?

Wil je je steen(tje) bijdragen? Dat kan op verschillende manieren!

meedoen?

Odensehuis © 2019 Alle rechten voorbehouden.