Achtergrond

Geïnspireerd door een inloophuis in het Deense Odense, is in 2008 het eerste Odensehuis in Amsterdam vorm gegeven. Inmiddels zijn er op verschillende plekken in Nederland Odensehuizen. Ieder Odensehuis is anders. Dat is een logisch gevolg van het feit dat bezoekers een belangrijke stem hebben als het gaat om de invulling. Wel streeft ieder huis dezelfde filosofie na.

Het Landelijk Platform Odensehuizen ondersteunt, informeert en behartigt de belangen van de Odensehuizen. Tevens organiseert het platform bijeenkomsten voor de Odensehuizen rondom diverse thema’s en ontwikkelingen. Odensehuis Leo is tot stand gekomen door de inzet van velen die vanuit ervaring, professionele betrokkenheid en vrijwillige inzet in belangenorganisaties geloven in de meerwaarde van een Odensehuis in de regio Leiden.

Meer weten over de achtergronden en filosofie van de Odensehuizen? www.odensehuizen.nl

Contact ons

Telefoon: 071 707 42 27
Email: info@odensehuisleo.nl

direct contact

Meedoen?

Wil je je steen(tje) bijdragen? Dat kan op verschillende manieren!

meedoen?

Odensehuis © 2019 Alle rechten voorbehouden.