Samenwerkingspartners

Diverse organisaties in de regio Leiden hebben een intentieverklaring getekend waarmee zij hun inzet en medewerking aan dit initiatief hebben toegezegd.

Dit zijn de volgende belangenbehartigende-,  zorg- en welzijnspartijen:

 • ActiVite
 • Alrijne
 • Alzheimer Nederland Zuid Holland Noord
 • Buurtzorg Leiden
 • Eva
 • Gemeente Leiden
 • Leidse Vereniging van Mantelzorgers
 • Libertas Leiden
 • Marente
 • Ouderenberaad Zuid Holland Noord
 • Pluspunt Leiderdorp
 • Pro- Cura
 • Radius
 • Saar aan Huis
 • Transmuralis
 • Topaz
 • Zorg en Zekerheid
 • Zorgcentrum Roomburgh

Contact ons

Telefoon: 071 707 42 27
Email: info@odensehuisleo.nl

direct contact

Meedoen?

Wil je je steen(tje) bijdragen? Dat kan op verschillende manieren!

meedoen?

Odensehuis © 2019 Alle rechten voorbehouden.